Високотехнологичните промишлени сектори приоритет в Националната стратегия за насърчаване на МСП до 2020

post

Министерският съвет прие Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г, съобщиха от правитекствената пресслужба. Тя е адаптирана към европейския политически документ в областта на малките и средните предприятия Small Business Act. Със стратегията България следва препоръките на Европейската комисия за прилагане на документа и хармонизира националната си политика….