Регламентира се упражняването на професията представител по индустриална собственост

post

Правителството одобри на вчерашното си заседание проект на Закон за представителите по индустриална собственост (ЗПИС). Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации. Регламентират се редът и условията за придобиване на правоспособност и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби относно провеждането на…