Публикуван за обществено обсъждане е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

post

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Законопроектът е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските плажове и предстоящото прехвърляне на тяхното управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма. Предвижда…

Публикуван е проект за поправки в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публкува на интернет страницата си проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта на изготвения законопроект е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, като се регламентира облекчена процедура за създаването й…

Проектът на Закон за електронна идентификация ще бъде публикуван за обществено обсъждане през март

post

Проектът на Закон за електронна идентификация ще бъде публикуван за обществено обсъждане в началото на март 2015 г. Това съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов на откриването на семинар за споделянето на опит между България и страните от „Вишеградската четворка по въпроси на електронното управление. Работната група за подготовка на нормативния…

Проектът на промени в Закона за електронното управление е публикуван за обществено обсъждане

post

Проектът на промени в Закона за електронното управление е публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в продължение на 14 дни. Проектът е представен и одобрен от Съвета за електронно управление, който се председателства от вицепремиера Екатерина Захариева. Проектът на Закон…

Публикуван е проект на Стратегия за развитие на ВиК

post

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие е публикуван проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България и приложенията към нея. Текстът може да бъде намерен на следния интернет адреса на министерството в раздел Нормативни актове – Проекти на нормативни актове (http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=32), както и на Портала за обществени…

Публикуван е проект на Наредбата за създаване на публичен регистър на сдруженията на етажните собственици

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост и нови образци по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС ). Изготвянето на новата Наредба, която отменя действащата към момента Наредба № 3 от 17 юни…

Публикуван е проект на Изисквания за кандидатстване по схема “В подкрепа за следващия програмен период”

post

Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” подготви схема за безвъзмездна финансова помощ, насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините бенефициенти ще имат възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Схемата ще се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на…

Публикуван е проект за подкрепа развитието на ИКТ инфраструктура

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) публикува проект на Изисквания за кандидатстване по схема „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”. Основната цел е изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони и развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна…

Публикуван е проектът на изискванията за кандидатстване по схема за подкрепа за енергийна ефективност

post

Общо 50 109 139,11 лева  ще бъдат отпуснати за ремонт и реконструкция на многофамилни жилищни сгради с цел подобряване на енергийната ефективност. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., като от тях 7 516 370,86 лева са национално съфинансиране. Вчера Управляващият орган на програмата публикува проекта на Изисквания за кандидатстване по схема…