Столичната община стартира разработването на нова програма за въздуха за периода 2021 – 2026 г.

post

“За първи път София е влязла в средногодишната норма за фини прахови частици от 40 микрограма на куб. м на всички 6 измервателни станции през 2019 г. Това сочат предварителните данни на Столичната община” – съобщи зам.-кметът по екология Йоана Христова на София на информационно събитие за представяне на проект за „Програма за подобряване на качеството…

9 са офертите за разработването на разширен идеен проект и подробен устройствен план на АМ „Черно море“

post

9 са отворените оферти в обществената поръчка за разработването на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на АМ „Черно море“. Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС. Отворените оферти са на: – Обединение „ППМ-ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ“, с участници: „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“…

България и Световната банка са в процес на разработване на нова Рамкова програма за партньорство

post

България и Световната банка са в процес на разработване на нова Рамкова програма за партньорство (РПП), която ще определи подкрепата от страна на Групата на Световната банка през следващите пет години. Това стана ясно по време на среща държавният глава Росен Плевнелиев с вицепрезидента на Световната банка за Регион „Европа и Централна Азия“ Лаура Тък…

МРРБ обяви обществена поръчка за разработване на инвестиционна програма в подкрепа развитието на слаборазвитите райони

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) организира процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони. Целенасочената инвестиционна програма се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за…

МИП започна проект за разработване на е-услуги

post

Екип от експерти на Министерството на инвестиционното проектиране започна изпълнението на проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството“. Целта на проекта е създаване на една или повече електронни административни услуги, чрез които на заинтересуваните целеви групи (централни, общински администрации, граждани и бизнес) да се предоставя голям обем информация по…

Покана за участие в работна група за разработване на програма за регионално развитие за 2014-2020 г

post

Управляващият орган на ОП “Регионално развитие” отправя покана към неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на оперативна програма за регионално развитие, да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група, съобщиха от ведомството. За водещо ведомство за разработването на оперативна програма за следващия програмен период беше…

Одобрено е предложение на МТИТС за разработване на е-услуги

post

Съветът за административна реформа (САР) одобри списък с регистри на административни услуги, които ще бъдат включени в проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС),съобщават от ведомството. Проектът се осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд….

МРРБ получава финансова помощ от ЕБВР за разработване на ВиК проекти

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за безвъзмездна помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) за разработване на примерен договор за услуги във водния сектор на България, като основа за водене на преговори, съобщи правителствената пресслужбата.  Финансовата институция действа като администратор на безвъзмездни средства от…