Индустрията формира една четвърт от брутния вътрешен продукт на България и е двигател на растежа

post

За първи път от 2009 г. инвестициите у нас имат ръст от 23% и достигат 1,6 млрд. евро, което е рекорд от много време насам и видимо тези показатели говорят, че България върви в правилната посока. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски, който участва в осмата национална дискусия на тема „Да! На българската икономика”,…

Външното търсене определящо за растежа на икономиката

post

И през третото тримесечие на 2015 г. външното търсене отново бе важен фактор на икономическия растеж, отчитат анализаторите от Райфайзенбанк (България) ЕАД в редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към декември. От компонентите на БВП износът нарасна с 4.3%, а вносът – с 2.3%, което бе над нивата на прираст и…

Европейският пазар на бизнес имоти ще ускори растежа си

post

Европейският пазар на бизнес имоти ще ускори растежа си през следващите две години, което ще донесе позитиви за България под формата на по-благоприятни условия за чуждестранни инвестиции. Tази прогноза направи Питър Виктор, старши управляващ директор на Cushman & Wakefield за Европа, Близкия Изток и Африка и ръководител на звеното за международни корпоративни клиенти. Глобалната компания…

Предвиждат се близо 700 млн. евро за предприемачество и капацитет за растежа на МСП

post

Наша цел е крайният вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност” да отговаря на нуждите на българската икономика, ефективно подпомагайки развитието на малките и средните предприятия у нас. Това заяви служебният заместник-министър на икономиката и енергетиката Ирена Младенова, която откри четвъртото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за…

ОПРР 2014-2020 ще се фокусира върху градовете като центрове на растежа

post

  Намаляването на социално-икономическите различия между регионите в страната е един от основните приоритети в програмата на правителството. За преодоляването им вече са разработени основните стратегически документи, приети са регионалните планове за развитие, а областните стратегии за развитие се приемат в момента. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при участието си в Националния…