Създават Балкански клъстър

post

Трансгранично сътрудничество в сферата на хранително-вкусовата промишленост, туризма, строителството, IT технологиите и енергоспестяването са част от целите, които си поставя Балканският клъстър, представен в столицата. Чрез него се дава възможност на малки и средни фирми от Софийския регион и област Ниш в Сърбия да разкрият нови производства и пазари или да утвърдят и развият традиционни…

Изпълнението на Стратегията за Дунавския регион да се координира чрез двустепенен модел

post

Изпълнението Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион в България на ще се координира чрез двустепенен модел. На политическо ниво това ще стане чрез Националната група на високо ниво, която включва заместник министър-председатели и министри с ресори, съответстващи на 11-те приоритетни области на Дунавската стратегия, реши на заседание Правителството. Взимането на стратегически решения ще бъде подпомагано от…

Виртуална платформа ще свързва ИКТ бизнеса в Черноморския регион

post

Виртуална платформа между ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) клъстерите в Черноморския регион ще бъде създадена в подкрепа на контактите и общите проекти между местните фирми. Това обяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров при откриването на международна конференция „Сътрудничество между ИКТ клъстерите за развитие, просперитет и конкурентоспособност на Черноморския регион”. Петър Киров…

Инвестициите в индустриални зони и интермодални транспортни центрове ще стимулират икономиката в Дунавския регион

post

Инвестициите в изграждането на индустриални зони, в модернизация на пристанищната база и в изграждането на интермодални транспортни центрове, ще мотивират инвеститорите в целия регион на Дунав и особено в българо-румънския участък на реката. Не е случайно, че интермодалните терминали са сред основните приоритети за ЕС през следващия програмен период. Това каза президента Росен Плевнелиев по…

Държави от Дунавския регион ще промотират дестинация Дунав

post

Всички държави от Дунавския регион се обединиха в обща кауза да промотират дестинация Дунав. Това стана ясно по време на дискусия за възможностите за развитие на туризма в Дунавския регион, която се проведе в представителството на провинция Баден Вюртенберг в рамките на световното туристическо изложение ITB Берлин. България беше представена от заместник-министъра на икономиката, енергетиката…

Специален фонд ще подкрепя проекти от Дунавския регион

post

Планира се да бъде създаден фонд за финансиране на техническата подготовка на малки проекти по Дунавската стратегия на местно и регионално равнище. Това стана ясно по време на втората годишна среща на всички координатори и национални лица за контакт по приоритетните области от стратегията на ЕС за Дунавския регион, съобщи МИЕТ. Форумът с представители на…

Северозападна България най-бедният регион в ЕС

post

Северозападна България е най-бедният регион сред общо 271 официални района в рамките на Европейския съюз (ЕС) от гледна точка на покупателна способност на населението, показват данните на европейската статистическа служба Евростат за 2008 г. Изчисленията са на база размер на брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението спрямо средното за ЕС ниво. В Северозападна…

ЕК предложи стратегия за развитие на Дунавския регион

post

Европейската комисия предложи стратегия за развитие на Дунавския регион. Целта е да се създаде основа за дългосрочно сътрудничество в този важен европейски регион, в който са разположени 14 страни, 8 от които в Европейски съюз и където живеят над 115 милиона души. Сътрудничеството ще обхваща икономиката, опазването на околната среда, социалното развитие, сближаването на жизнения…