Облекчава се режимът на регистрация на доставчици на GPS данни за тол таксуването

post

Да се улесни процедурата за регистрация на доставчиците на декларирани (GPS) данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси, както и да отпадне задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ да организира разпространението на бордови устройства. Това предвижда прието от правителството постановление, с което се изменя Наредбата за условията, реда и…

Адресна регистрация – само срещу документ за собственост

post

Адресна регистрация ще се дава не само срещу документ за собственост или срещу документ, доказващ ползването на жилището – договор с ВиК, “Топлофикация” или някои от електроразпределителните дружества. Съпруг или друг роднина по права линия обаче може да се регистрира без документи. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за…