Доклад отчита редица нерешени проблеми за процеса на деинституционализация

post

Недобра координация на дейностите и формите на комуникация между екипите на проектите и местните власти, които са част от цялостния процес на деинституционализация липса на финансов механизъм, който да гарантира пренасочване на средствата от съществуващите специализрани институции към новите услуги, развивани по проектите, липса на целеви мерки за развиване на интегрирани услуги за широка превенция…

Сметната палата установи редица нарушения в счетоводното отчитане при предишното управление на МРРБ

Множество нарушения в счетоводното отчитане и при възлагането на обществените поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството установи Сметната палата при одит на финансовото управление на ведомството за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. През това време министерството е оглавявано от Асен Гагаузов и много малка част от обследвания период е на сегашния…