110 млн.лв. от резерва на ОПРР се пренасочват

post

Правителството прие близо 110 млн. лв. от резерва за изпълнение на проекти от приоритетните оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да се пренасочват към проекти за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища. 25 млн. лв. ще бъдат насочени допълнително за изпълнение на мярката…