Седемдесет и пет общини си делят 290 млн. лв за междуселищна инфраструктура

post

До средата на 2012 година в 75 общини ще бъде изградена пътна и междуселищна инфраструктура за 290 млн. лева. Средствата са от две мерки по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ – мярка 321 “Основни услуги за населението в селските райони” и мярка 322 ” Обновяване и развитие на населените места”, съобщиха от Държавен…