Седем са кандидатите за изграждане на системата за туристическа информация

post

Седем кандидати са подали оферти за изграждане на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) с прогнозна стойност 1 млн. лева без ДДС. Това е станало ясно при отваряне на предложенията им, съобщиха от Министерството на туризма, без да посочват имената на участниците. Те ще станат ясни при отварянето на ценовите им предложения, уточниха от ведомството….