До Коледа ще бъдат сключени първите договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

post

Първите 202 договора за финансиране по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни…

До края на годината се очаква да бъдат сключени поне 5-6 договора между асоциации по ВиК и ВиК оператори

post

До края на годината се очаква да бъдат сключени поне 5-6 договора между асоциации по ВиК и ВиК оператори. Проектите им са предоставени на 29-те оператора с държавно участие в капитала за окончателен преглед. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на заседание на Съвета за координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване…

Над 1000 договора са сключени по Програмата за енергийна ефекттивност

post

За четири месеца Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради обхвана цялата страна и в момента няма област в страната, в която да не се изпълняват дейности по нея. Това заяви Десислава Йорданова  – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството  по време на Шестия национален зелен форум „Енергийна ефективност, нашият нов…

Сключени са договори за 233 млн.евро по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

post

126 са сключените договори по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.  Те са на обща стойност 233 млн. евро, от които 197 млн.евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Договорените средства представляват 91,31% от бюджета й. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след проведеното девето заседание на Съвместния…