EVN България и АЕЕ ще работят за енергийно спестяване

post

Изпълнителният директор на  Агенцията по енергийна ефктивност (АЕЕ) инж. Кольо Колев и регионалният мениджър на EVN Bulgaria г-н Йорг Золфелнер подписаха  „Доброволно споразумение за предоставяне на енергийни услуги и/или извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с енергия”. Същото споразумение Агенцията сключи и миналата седмица с другото електроразпределително дружесто – ЧЕЗ. И…