Промени в ЗОП за доставка на военно и специално оборудване

post

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С промените се въвеждат изискванията на три европейските директиви, в т. ч. за координиране процедурите по възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността. Новите правила за възлагане ще се прилагат за няколко групи поръчки: доставката…

От „Европейска седмица на регионите и градовете”: Не се очаква специално финансиране за Дунавската стратегия

post

„Въпросът за специален финансов инструмент, който да обслужва Дунавската стратегия не се обсъжда, но е важно до 2013 година България  да разпределим добре съществуващите евроресурси”. Това заяви заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на дискусия за Дунавската стратегия, част от инициативата „Дни на отворените врати — европейска седмица на регионите…