Спирането на оперативните програми може да доведе до фалити в строителството

post

Спирането на плащанията по оперативните програми може да доведе до неизпълнение на сключените договори за строителство, съобщават от Камарата на строителите в България. „Намираме се в разгара на строителния сезон, а сме принудени да спираме работа поради липса на оборотни средства за разплащане по извършени дейности. Особено критично е положението по Оперативна програма „Околна среда”,…

Николай Пехливанов: Спирането на презастрояването да залегне в промените на ЗУТ

post

Да се направи ревизия на актовете за възстановяване собствеността върху имоти,  предвидени за озеленени площи с цел да се спре застрояването “на парче” и презастрояването, докато не се изгради и приеме цялостна визия за общото планиране на териториите. Това са част от промените, които се предвиждат в Закона за устройство на територията, внесени от заместник-председателя…