Споразумението по JESSICA влезе в сила

post

Финансовото споразумение между правителството на България и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA, влезе официално, съобщават от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“. Така България се нарежда сред първите страни-членки, които започват реално да изпълняват новият инструмент на Структурните фондове на ЕС. Европейската инвестиционна банка предстои да обяви покана за избор…

България ще ратифицира споразумението за изпълнението на програма „ИНТЕРРЕГ IVC”

Правителството утвърди подписаната през 2008 г. спогодба между 27-те държави-членки на Европейския съюз и държавите-партньори за изпълнението на Оперативната програма за междурегионалното сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” и предлага на Народното събрание да я ратифицира. „ИНТЕРРЕГ IVC” е програма за развитие на сътрудничеството между регионалните и местните власти и други публичноправни организации на територията на ЕС, Норвегия…

Правителството одобри проект за финансово споразумение по JESSICA

post

Министерският съвет одобри проект на финансово споразумение между правителството на България и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Холдинговият фонд се създава с ресурс от 33 милиона евро, осигурени от Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Приоритетна…