България ще ратифицира споразумението за изпълнението на програма „ИНТЕРРЕГ IVC”

Правителството утвърди подписаната през 2008 г. спогодба между 27-те държави-членки на Европейския съюз и държавите-партньори за изпълнението на Оперативната програма за междурегионалното сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” и предлага на Народното събрание да я ратифицира. „ИНТЕРРЕГ IVC” е програма за развитие на сътрудничеството между регионалните и местните власти и други публичноправни организации на територията на ЕС, Норвегия…

Правителството одобри проект за финансово споразумение по JESSICA

post

Министерският съвет одобри проект на финансово споразумение между правителството на България и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Холдинговият фонд се създава с ресурс от 33 милиона евро, осигурени от Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Приоритетна…