Oдобрена е методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове

post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри методиката за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г. Финансирането за изработване на задания и проекти на общ устройствен план на община, което се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, продължава и през настоящата 2016…

Целим 93% усвояване на средствата по ОПРР

post

България цели максимално усвояване на средствата по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР). До приключването й страната ни има шанс да получи 93% предвидените за нея пари. Ако това се случи, ще бъде мегауспех за страната ни. Това стана ясно от думите на министър на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова. Към момента усвоените от България…

Изплатени са близо 85% от средствата по ОП “Конкурентоспособност”

post

Договорените средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПРКБИ) към май 2015 г. са над 2,32 млрд. лв. или 102.34% от бюджета по програмата. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на откриването на заседание на Комитета за наблюдение по оперативната програма (ОПРКБИ). Към края на месец май изплатените средства…

Средствата по ОП “Транспорт” са недостатъчни

post

Парите по оперативната програма “Транспорт” до 2020 г. са повече от недостатъчни, заяви министърът на транспорта Ивайло Московски. Изпълнението на част от проектите ще се допълва с пари от бюджета, заеми и частни инвестиции. Приоритетите в транспортната програма до 2020 г. са завършването на автомагистрала “Струма” и някои жп направления, посочи министър Московски, цитиран от…

Зам.-министър Аспарухов: Усвояването на средствата по трансграничните програми е шанс за граничните области и общини

post

„Усвояването на средствата по трансграничните програми е голям шанс за граничните области и общини. Затова е необходимо да проявим по-голяма активност.“ Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов при представянето на одобрената от Европейската комисия Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България Interreg V-A Румъния–България 2014-2020 г.  Заместник – министърът взе…

Със средствата от продажба на предписани емисионни единици са реализирани 77 публични обекта

post

Със средствата от продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ) на Република Австрия са реализирани проекти за енергийна ефективност на 77 публични обекта на територията на България на обща стойност 27 445418 лв. Изпълнени са два договора в рамките на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева…

Средствата по ОПРР може да се възстановят до края на януари 2015 г.

post

Работим по план, според който до края на месец януари 2015 г. да бъдат възстановени парите по оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР). Длъжни сме да продължим плащанията по бюджета независимо, че са спрени парите по програмата и Европа не ни ги възстановява. Това каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова в предаването „Брюксел 1“ по…

ИА “Одит на средствата от Европейския съюз” продължава да иска 24 млн. лв санкция по ОП “Транспорт” 2007-2013

post

Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз” при Министерството на финансите продължава да настоява за санкция в размер на 24 млн. лв. по Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013. Това става ясно от отговор на Министерството на транспорта. За наложените финансови корекции заради пътни и ж.п. проекти съобщи през август месец тогавашният служебен министър на транспорта…

По-добра координация в управлението на средствата от ЕС предвижда проектът за постановление на МС

post

По-добра координация в управлението на средствата от ЕС предвижда проектът за постановление на МС, публикуван за публично обсъждане на портала за обществени консултации www.strategy.bg. Документът е резултат от дейността на работните групи, създадени по инициатива на заместник министър-председателя Илияна Цанова, като в него са отразени предложенията за промени в нормативната база, дискутирани на две кръгли…

Инвестират 12 млрд. лв във ВиК сектора до 2024 г.

post

Министерският съвет одобри 10-годишната стратегия за развитие на ВиК сектора. Предвидени са инвестиции в размер на близо 12 млрд. лв., които ще бъдат използвани за изграждане, рехабилитация, поддържане, преструктуриране и управление на цялата водна инфраструктура в страната. От посочената сума 5 млрд. лв. ще отидат само за пълна подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на…