Срокът за строежа на отсечка Шумен-Белокопитово на АМ “Хемус” се удължава

post

Срокът за строителство на новата отсечка на автомагистрала „Хемус” край Шумен е удължен. Това става ясно след извънредна инспекция на председателя на пътното ведомство инж. Лазар Лазаров. Изпълнените бетонови работи не са достигнали необходимата якост и е необходимо допълнително технологично време за набиране на конструктивна якост. По тази причина не може да се пристъпи към…

Удължава се срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ

post

Министерският съвет удължи срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ с две години – до 31 декември 2016 г. Според споразумението, подписано през 1992 г., страната ни получава 60 млн. швейцарски франка за реализирането на проекти, свързани с енергетиката и опазването на околната среда. Усвоените досега средства надхвърлят 52 млн. швейцарски франка. С…

Срокът за Лот 1 ще бъде спазен

post

Срокът за пускане на Лот 1 на АМ “Струма” ще бъде спазен. Това констатира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която инспектира работата по изграждането на трасето. Участъкът от Долна Диканя до Дупница е с дължина 16780 километра, а финансирането е осигурено от ОП “Транспорт”. За изпълнител на отсечката беше избран консорциум между…

Удължава се срокът за кандидатване по схемата за деинституционализация

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството удължи срока за подаване на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Според измененията се добавя още един, трети срок за подаване на проектни…

Удължава се срокът за подаване на оферти за концесия на летището в Горна Оряховица

post

Срокът за получаване на оферти по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица е удължен до 31 октомври 2011 г, съобщиха от Министерство на информационните технологии и съобщенията. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като концесионерът трябва извърши инвестиции за развитие и модернизиране на…

Удължава се срокът за изпълнение на дейностите по заемно споразумение с МБВР с 18 месеца

post

Правителството ще поиска от Международната банка за възстановяване и развитие удължаване крайната дата на приключване на Заемното споразумение между България и банката с 18 месеца – до 31 декември 2013 г. То беше подписано през март 2007 г. и е по Втория проект за улесняване на търговията и транспорта. По-дългият срок ще гарантира ефективното изпълнение…

Изтича срокът за изпращане на информация за регистрираните етажни собствености

post

На 31 декември 2010 г. изтича срокът, в който кметовете на общини са задължени да изпращат обобщени справки за регистрираните етажни собствености на територията на техните общини, припомнят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Справките трябва да съдържат информация както за броя на регистрираните етажни собствености, така и за процентното им съотношение към общия…