Одобриха Българо-сръбската програма за трансгранично сътрудничество

post

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Сърбия“. Одобрението се случи в деня, в който се проведе и първият комитет за наблюдение по програмата, в рамките на който беше одобрен пакетът с документи за обявяване на първата покана за набиране на проектни предложения. Програмата ще финансира…

Зелена светлина за строителството на магистралата до сръбската граница

post

Националният експертен съвет към Министерството на регионалното развитие одобри парцеларен план за модернизация на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път (СОП)  от км 1+000 до км 32+447 и прие Подробния устройствен план. Последният трябва да бъде одобрен и със заповед на заместник министър-председателя по икономическата политика и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране…