Прилагането на международни стандарти за оценка ще намали риска на пазара на имоти в България

post

Международните стандарти за оценка на недвижими имоти, както и разминаването между настоящите методи и очакванията на инвеститорите бяха сред ключовите теми на състоялата се вчера RICS конференция. Форумът се провежда за първи път в България и е организиран от Forton и Камарата на професионалните оценители под егидата на една от най-авторитетните професионални организации в сектора…

Стандарти ще гарантират сигурността на туристите

post

Работна група от представители на МИЕТ, МВР и туристическия бранш ще разработи задължителни стандарти за сигурност, на които ще трябва да отговарят заведенията за хранене и развлечения, средствата за подслон и местата за настаняване на туристи. За това се договориха участниците във втората координационна среща, която разгледа препоръки към хотелиерите и туроператорите за повишаване сигурността…

БСК предлага стандарти за 72 длъжности

post

  Българска стопанска камара (БСК) разработи прототипите на първите седем секторни компетентностни модела от създадените професионални стандарти за 72 ключови за развитието на браншовете длъжности в секторите електроника, електротехника, машиностроене, металургия, месопреработване, мебелна промишленост и туризъм. До края на 2012 г. предстои да бъдат разработени компетентностни модели в още 10 икономически сектори – енергетика, строителство,…

Ремонтираме жп гари по европейски стандарти

post

Национална компания “Железопътна инфраструктура” е разработила програма за извършване на подобрения и ремонти на жп гари, собщи Стандарт. През изминалата година компанията приключи ремонтно-възстановителни дейности на над 20 приемни здания, в съответствие с европейските изисквания. Реновирани бяха жп гари като: София Север, Дряново, Свищов, Плевен, Добринище, Калофер, Драгоман, Копривщица, Дъбово и др. Инициативата на компанията…

Два пъти повече проекти за покриване на международно признати стандарти по ОП „Конкурентоспособност”

Бизнесът кандидатства с 629 проектни предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Покриване на международно признати стандарти” по оперативната програма „Конкурентоспособност”. Броят на проектите е два пъти по–голям от заявените по същите схеми, които бяха обявени през 2007 г. и 2008 г., отчита Управляващият орган.. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)…

Отпускат близо 20 млн. лева за международно признати стандарти

post

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират набирането на проекти за покриване на международно признати стандарти по ОП „Конкурентоспособност”. Общият бюджет на процедурата е 19 558 300 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект е 150 хил. лева, като…