По малко въведени в експлоатация жилища отчете статистиката

post

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 661, а новопостроените жилища в тях са 2 180. Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. сградите са с 59 по-малко, или с 8.2%, а жилищата в тях намаляват със 115, или с 5.0%, сочат данни на НСИ. Най-много жилищни сгради са…

Статистиката отчете ръст в търговията на дребно

post

През декември 2015 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.7% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на НСИ. През декември 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец по-значително при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 5.2%, с фармацевтични и медицински стоки – с 3.8%, с текстил,…

Статистиката отчете ръст в цените на жилищата

post

С 0.7% са се увеличили цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо третото тримесечие на 2014 г., показват данни на Националният статистически институт. На годишна база- четвърто тримесечие 2014 г спрямо същия перод 2013 г, увеличението е с 1.2%. Според индекса на пазарните цени на жилищата за 2014 г. спрямо 2013 г….