Деница Николова: Новото статистическо райониране ще е предпоставка за по-силни региони

post

Новото статистическо райониране на страната има за цел да създаде устойчиви като население райони за планиране, чийто потенциал да се използва максимално за постигане на по-висок икономически ръст. Това заяви в Добрич зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране….

Зам.-министър Деница Николова: Балансирано развитие на цялата територия на страната е една от основните цели на новото статистическо райониране

post

Балансирано развитие на цялата територия на страната, а не съсредоточаване на инвестициите в големите градове е една от основните цели на  новото статистическо райониране на България. Така ще преодолеем дисбалансите между регионите, тъй като ще се обособят центрове на растеж, които да привличат инвестиции  и да допринесат за развитието на останалите населени места в даден…