Нови закони стимулират пазара на имоти в Турция

post

Нови правила, регулиращи собствеността в Турция, ще превърнат страната в много привлекателна за чужденците и ще дадат нов тласък в развитието на пазара на недвижими имоти. Според новоприетите закони получаването на документа, удостоверяващ правата на собственост върху даден имот (наречен ТАПУ), вече ще става много бързо. Преди получаването му отнемаше 10 седмици, тъй като купувачите…

Инвестициите в индустриални зони и интермодални транспортни центрове ще стимулират икономиката в Дунавския регион

post

Инвестициите в изграждането на индустриални зони, в модернизация на пристанищната база и в изграждането на интермодални транспортни центрове, ще мотивират инвеститорите в целия регион на Дунав и особено в българо-румънския участък на реката. Не е случайно, че интермодалните терминали са сред основните приоритети за ЕС през следващия програмен период. Това каза президента Росен Плевнелиев по…

Стимулират развитието на ИКТ инфраструктура с близо 40 млн. лева

post

Близо 40 млн. лева отпуска ЕС за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура. Средствата се предоставят по линия на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, а бенефициент по схемата е Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. По схемата ще се финансират проекти за изграждане на широколентови връзки към градските периферии и…