Спад на превозените пътници от сухопътния транспорт през второто тримесечие

post

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2018 г. е 111.684 млн., или със 7% по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на намаление на превозените пътници от автобусния и железопътния транспорт при вътрешните превози. Същевременно и извършената работа намалява с 10% и достига 2.782 млрд. пътниккилометра, сочат…