Над 200 млн. евро ще бъдат инвестирани в България чрез малки и средни фирми по новата схема за банкови кредити

post

Над 200 млн. евро ще бъдат инвестирани в България чрез малки и средни фирми по новата схема за банкови кредити, подпомагана с гаранции от Европейския съюз (ЕС). Прогнозата е на създадения фонд към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по т.нар. “План Юнкер“ за растеж и работни места в Европа. Наръчникът за правителствата на държавите-членки как да…

EK предлaга в цялата еврозона да се въведе схема за гарантиране на банковите депозити и

post

Европейската комисия предложи в цялата еврозона да се въведе схема за гарантиране на банковите депозити и определи допълнителни мерки за намаляване на оставащите рискове в банковия сектор. Мерките са част от предложенията, изложени в доклада за укрепване на икономическия и паричен съюз в ЕС. Неотдавнашната криза показа, че големите икономически и финансови сътресения могат да…

Представят схема за енергийна ефективност на предприятията

post

В периода 9 юли – 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, включително граждани и медии, програма…

Пренасочват над 17 млн. лв към схема “Зелена градска среда”

post

45 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 3 млрд. лв. или 98 % от бюджета на Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) са публикувани от началото на нейното изпълнение през 2007 г. до 31 май 2012 г. Това беше отчетено по време на проведеното десето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на…

Открива се нова схема по ОП „Регионално развитие”

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството откри нова схема, насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините конкретни бенефициенти ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г. “В подкрепа за следващия програмен период” е насочена към подготовка на списък с “готови за финансиране” проекти,…

Публикуван е проект на Изисквания за кандидатстване по схема “В подкрепа за следващия програмен период”

post

Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” подготви схема за безвъзмездна финансова помощ, насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините бенефициенти ще имат възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Схемата ще се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на…

11 млн. лв финансови санкции за общините

post

11 млн. лв. е стойността на наложените финансови корекции на бенефициентите по ОП „Регионално развитие”, съобщи строителният министър Лиляна Павлова, която присъства на Общото събрание на Националното сдружение на общините в България. По думите й 95 на сто от срещаните грешки касаят провеждането на обществените поръчки. Павлова обясни, че причините са в дискриминационните критерии в…

Публикуван е проектът на изискванията за кандидатстване по схема за подкрепа за енергийна ефективност

post

Общо 50 109 139,11 лева  ще бъдат отпуснати за ремонт и реконструкция на многофамилни жилищни сгради с цел подобряване на енергийната ефективност. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., като от тях 7 516 370,86 лева са национално съфинансиране. Вчера Управляващият орган на програмата публикува проекта на Изисквания за кандидатстване по схема…

Набира се проектни идеи по схемата за осигуряване на социални жилища за уязвими и социално слаби групи

post

Стартира набирането на проектни идеи с цел създаване на пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и уязвимо положение на територията на общини в обхвата на градските агломерационни ареали, съобщава eufunds.bg. По схемата могат да кандидатстват 86 общини. Бюджетът…

Oкончателната схема за саниране на жилищни сгради ще е готова през юни

post

Окончателната схема за саниране на многофамилни жилищни сгради в страната ще бъде готова в началото на юни, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Тя ще бъде разгледана от Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие” в ЕК на 10 юни и чак тогава ще започнат да се правят първите стъпки и подготвянето…

12