В София ще бъдат изградени 71 съвременни социални жилища

post

Столична община изпълнява проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Проектът ще бъде представен на пресконференция, която ще се състои на 11 февруари в Зала „Официална” на Столична община- гр. София, ул….

Две общини получават средства за съвременни социални жилища

post

Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова, подписа два договора по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” в рамките  на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. Договорът на Община Видин по проект…