Създава се единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация

post

Правителството прие постановление за създаване на единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, съобщиха от пресцентъра на МС. ЕЕСМ ще бъде създадена чрез интегриране на съществуващите инфраструктури на Националната мрежа на държавната администрация към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни…