Контролен орган ще следи за техническото състяние на язовирите

post

Подготвени са промени в закона за водите, които предвиждат да се въведе единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения и това ще бъде Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Нейна отговорност ще бъде да контролира състоянието на съоръженията, да издава предписания на собствениците и операторите на тези…