Конкурс за проект на табели на исторически паметници

post

Министерство на културата обявява конкурс за проект на идентификационни табели за трайно обозначаване на обекти, вписани в Списъка на световното културно наследство, както и недвижими културни ценности с категория „национално значение” и останалите категории. В конкурса се допускат за участие български художници от цялата страна. Всички желаещи да участват в конкурса е необходимо да попадат…