България изостава по темп на нарастване на строителната индустрия

post

Строителният сектор в България продължава да изостава спрямо средния темп на нарастване на строителната продукция за Европейския съюз (ЕС) през декември 2015 година, показват данни на Евростат. Ръстът на строителната продукция в ЕС през декември на годишна база е 1,4%, докато този в България е 0,7%. За последното тримесечие на 2015 г. спрямо същия период…

Два пъти по-бърз темп на плащанията през 2012 г. по ОПРР

post

257 договора на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 411 639 504,88 евро са сключени през 2012 година. Това е посочено в  доклада за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР), представен на Дванадесетото заседание на комитета за наблюдение на ОПРР, което се проведе в Трявна на  28 май 2013 г. Към края…