Дадоха начало на програмите за териториално сътрудничество

post

Министърът на регионалното развитие и благосутройството Лиляна Павлова даде официалния старт на 12 програми за междурегионално, транснационално и териториално сътрудничество за новия програмен период. Това стана ясно на конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“. Тези програми имат сериозен бюджет от 1,2  млрд. евро, чрез които с нашите партньори…

EK одобри още една програма за териториално сътрудничество

post

Европейската комисия одобри Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2014-2020г. Тя е една от общо дванадесетте програми за териториално сътрудничество, в които България ще участва през периода 2014-2020 г. и обхваща цялата територия на Европейския съюз (ЕС–28) плюс държавите – партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. Основната мисия на Програмата за сътрудничество EСПОН 2020 в новия програмен…

Започва публикуването на бюлетин за програмите за териториално сътрудничество

post

В началото на септември т.г. ще излезе първият брой на бюлетин, посветен на програмите за териториално сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Европейския фонд за териториално сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, съобщиха от регионалното министерство. Бюлетинът ще представя актуална информация за напредъка по програмите, за отговорните институции и звена при…

Одобриха проекти за над 63 млн. евро по българо-гръцка програмата за териториално сътрудничество

post

Съвместния направляващ комитет по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. одобри за финансиране на първото си заседание 66 проекта за 63 831 960 евро, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнението им ще допринесе за по-нататъшното социално-икономическо развитие на граничните райони, за опазването на културните ценности и…