31 проекта получават над 8 млн. евро по втора покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България – Сърбия 2014-2020г.

post

31 проекта ще получат общо над 8 млн. евро по втората покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Средствата са за инициативи за създаване на устойчив туризъм, подпомагане на младежите и грижи за околната среда. Днес в сградата на МРРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът за европейска…