Разработва се национален план за действие за въвеждането на интелигентни транспортни системи у нас

post

В началото на 2014 г. стартира разработването на техническа спецификация за интелигентни транспортни системи за България. На база оценка на нуждите ще се даде насока за подобряване на реакцията при инциденти на пътя, като ще се постигне бързо идентифициране, информиране на потребителите и пренасочване на трафика. Това каза инж. Асен Антов, изпълнителният директор на Национална компания…

ЕК отпуска 13,1 млрд. евро за транспортни проекти

post

Европейската комисия предложи да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), съобщи пресслужбата на ЕК. С тези инвестиции ще се привлече допълнително публично и частно финансиране на обща стойност от…

България ще има 1,9 млрд. евро за транспортни проекти

post

Още в началото на следващата година България вероятно ще може да започне да усвоява европейските пари по оперативна програма „Транспорт”. Бюджетът по програмата до 2020 г. ще бъде в размер на 1,9 млрд. евро, заедно с националното съфинансиране. Проектите, които са приоритетни за изпълнение през новия програмен период, обаче възлизат на 4 млрд. евро, съобщи…

Транспортни и инфраструктурни проекти ще бъдат приоритетни в регионалното сътрудничество на България и Сърбия

post

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българското Министерство на регионалното развитие и Министерството на регионалното развитие и местното самоуправление на Сърбия за сътрудничество в областта на регионалното развитие и европейската интеграция. Документът ще даде нов импулс на възходящото развитие на отношенията между двете страни в последните години, когато успешно беше реализирана Програмата за…

Инвестициите в индустриални зони и интермодални транспортни центрове ще стимулират икономиката в Дунавския регион

post

Инвестициите в изграждането на индустриални зони, в модернизация на пристанищната база и в изграждането на интермодални транспортни центрове, ще мотивират инвеститорите в целия регион на Дунав и особено в българо-румънския участък на реката. Не е случайно, че интермодалните терминали са сред основните приоритети за ЕС през следващия програмен период. Това каза президента Росен Плевнелиев по…

България с допълнителна наредба за условията за внедряване на интелигентните транспортни системи

post

България прие допълнителна наредба за условията и правилата за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С наредбата се определят условията и реда за внедряване, както и начините за използване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С нейна помощ ще бъде улеснено прилагането на европейското…

КЗК отхвърли обвинението на Обединение „Национални транспортни оси”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на Обединение „Национални транспортни оси” срещу решение на Агенция «Пътна инфраструктура» за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с цел избирането на строителен надзорник на Лот 2 от автомагистрала Тракия. От обединението твърдят, че е незаконосъобразно отстранено, като посочва, че в…