Трудовите договори с чуждестранните работници трябва да бъдат и на български, и на разбираем за тях език

post

От миналата седмица режимът за наемане у нас на сезонни работници от страни извън Европейския съюз вече е облекчен. Отпаднаха редица документи, които доказват стажа и професионалния опит на наетите. Очаква се между 4 и 6 хиляди работници предимно от Украйна, Македония, Молдова и Западните покрайнини да работят това лято на нашите курорти. От Главната…