Оборотът в търговията на дребно нараства леко

post

През януари 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 1.3% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Ръст се наблюдава при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – със 17.7%, и търговията на дребно с текстил,…

Статистиката отчете ръст в търговията на дребно

post

През декември 2015 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.7% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на НСИ. През декември 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец по-значително при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 5.2%, с фармацевтични и медицински стоки – с 3.8%, с текстил,…

Ръст при търговията по интернет

post

През ноември 2015 г. оборотът  при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет  нараства спрямо предходния месец  с 5.5%, отчете НСИ. По-сериозно увеличение се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.1%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 4.0%, и търговията на дребно…

Ограничават сивия сектор в търговията с вторични суровини

post

Ограничаване на  сивия сектор в търговията с вторични суровини е една от целите на подготвените от Министерството на околната среда и водите промени в Закона за управление на отпадъците. Законопроектът, който отразява препоръките на Европейската комисия, вече е пуснат за обществено обсъждане. В него се предлага въвеждането на банкова гаранция от 15 000 лева за…

Възобновиха търговията с емисии на страната

post

Търговията с въглеродни емисии в България, Ирландия и Норвегия беше възобновена е петък – 4 март, съобщи Европейската комисия. Европейската система за търговия беше спряна на 19 януари тази година, след като бе разкрита кражбата на 2 милиона сертификата от регистрите на пет държави – Австрия, Гърция, Чехия, Полша и Естония. Откраднатите сертификати са били…

БСК: Очакват се фалити в търговията и услугите

post

Влошеното финансово състояние на предприятията от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кредити ще доведе до нарастване на броя на фалитите. Това съобщи на пресконференция заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. Според  изпълнителният председател на БСК Божидар Данев очакванията са през тази година да станем свидетели на прекратяване на дейности в строителството. Голяма част…

Демографските промени създават възможности пред търговията на дребно в региона

post

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са изправени пред значитени демографски предизивкателства, които ще окажат значение върху ритейл сектора (търговията на дребно и производството на стоки за крайно потребление), съобщават експертите от световната консултантска компания CB Richard Ellis (CBRE), в свой доклад, наречен Демографията: Пречки или възможности? Подобно на голяма част от Западна Европа,…