Срокът за строежа на отсечка Шумен-Белокопитово на АМ “Хемус” се удължава

post

Срокът за строителство на новата отсечка на автомагистрала „Хемус” край Шумен е удължен. Това става ясно след извънредна инспекция на председателя на пътното ведомство инж. Лазар Лазаров. Изпълнените бетонови работи не са достигнали необходимата якост и е необходимо допълнително технологично време за набиране на конструктивна якост. По тази причина не може да се пристъпи към…

Удължава се срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ

post

Министерският съвет удължи срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ с две години – до 31 декември 2016 г. Според споразумението, подписано през 1992 г., страната ни получава 60 млн. швейцарски франка за реализирането на проекти, свързани с енергетиката и опазването на околната среда. Усвоените досега средства надхвърлят 52 млн. швейцарски франка. С…

Удължава се Споразумението за консултантски услуги между АПИ и МБВР

post

Правителството одобри проекта на изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Международната банка за възстановяване и развитие до 30 юни 2015 г. Причина за това е недостатъчното време, предвидено за изпълнение на заложените дейности. Удължаването на срока на Споразумението няма да доведе до промяна в неговата стойност. Дейностите…

Удължава се срокът за кандидатване по схемата за деинституционализация

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството удължи срока за подаване на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Според измененията се добавя още един, трети срок за подаване на проектни…

Удължава се срокът за подаване на оферти за концесия на летището в Горна Оряховица

post

Срокът за получаване на оферти по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица е удължен до 31 октомври 2011 г, съобщиха от Министерство на информационните технологии и съобщенията. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като концесионерът трябва извърши инвестиции за развитие и модернизиране на…

Удължава се срокът за изпълнение на дейностите по заемно споразумение с МБВР с 18 месеца

post

Правителството ще поиска от Международната банка за възстановяване и развитие удължаване крайната дата на приключване на Заемното споразумение между България и банката с 18 месеца – до 31 декември 2013 г. То беше подписано през март 2007 г. и е по Втория проект за улесняване на търговията и транспорта. По-дългият срок ще гарантира ефективното изпълнение…

ЕК удължава финансирането за Дунав мост 2

post

Проектът за Дунав мост 2 ще получи официално решение за удължаване на финансовия меморандум от Европейската комисия до няколко седмици. Това стана ясно по време на заседанието на Комитета за наблюдение на ИСПА, който се проведе на 28 и 29 юни, съобщиха от Министерство на транспорта. Искане за удължаване на финансовия меморандум бе изпратено от…