Депутатите узакониха незаконните строежи до 2001 г.

post

Строежи, изградени в периода от 1987 г. до 31 март 2001 г., без строителни документи, няма да бъдат премахвани. Това решени евзеха днес депутатите като проеха промени в Закона за устройство на територията. Узаконяване на строежите ще става след заявление от собственика до органа, който е трябвало да издаде разрешението за строеж, подадено в едногодишен срок от…