Oдобрена е методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове

post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри методиката за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г. Финансирането за изработване на задания и проекти на общ устройствен план на община, което се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, продължава и през настоящата 2016…

СОС разглежда до края на годината двата подробни устройствени плана за сърцето на столицата

post

В следващите 15 г. в центъра на София да не може да се строят небостъргачи, защита на зелените пространства, сградите, които са паметници на културата и археологията. Това предвиждат проектите за двата подробни устройствени плана за сърцето на столицата – зона А – Север в район “Оборище” и зона А – Юг в район “Средец”….