Публикуван за обществено обсъждане е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

post

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Законопроектът е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските плажове и предстоящото прехвърляне на тяхното управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма. Предвижда…

МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ)

post

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ). Проектът е разработен в изпълнение на Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, които в по-голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации в отговор на допитване, осъществено през август…

Промени в закона ще унифицира устройството на националните курорти

post

Работна група ще обмисля законови промени, за да се унифицира устройството на националните курорти, съобщи пред журналисти заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. Министерство на икономиката е инициатор на създаването на работна група и вече са отправени покани за участие в нея на експерти от регионалното и финансовото министерство. Ще бъдат привлечени и…