Втората фаза на “София Тех парк” и газовата връзка със Сърбия ще се финансират в следващия програмен период

post

Новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 се очаква да е на стойност 1,414 млрд. евро или с над 100 млн. евро повече спрямо бюджета на предишната програма. От тази сума шест процента ще бъдат заделени за резерв, с който да се покрият евентуални “неустойки”, ако не бъдат изпълнени индикатори по програмата към средата на…

Финансират три проекта със средства от МФ “Козлодуй”

post

Три високоприоритетни проекти ще получат финансиране по МФ “Козлодуй”. Това стана възможно, след като днес бяха подписани споразуменията за получаване на безвъзмездна помощ. Средствата са за повишаване на ефективността на работата в “Мини Марица-изток” ЕАД, модернизация на Централното диспечерско управление на ЕСО ЕАД и за осигуряване на инвестиционен грант за Фонда за енергийна ефективност и…

Финансират северната скоростна тангента по ОПРР

post

Правителството реши да разшири обхвата на допустимите разходи по Оперативна програма „Регионално развитие“, като включи и разходите за строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища 1, 2, и 3 клас извън Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), съобщи пресцентърът на правителството. Това ще позволи разширяване на обхвата на дейностите по приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност” и…

Финансират пет болници с пари по ОПРР

post

Пет болници получават финансиране за ремонти и модернизиране по Средносрочната рамкова инвестиционна програма по схема на Министерството на здравеопазването за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. с общ бюджет 148 млн. лева, съобщи Дарик. Парите са за ремонт, оборудване и модернизация на Университетската болница „Д-р Георги Странски”-Плевен, Многопрофилна болница Бургас, Многопрофилната болница…

Финансират проекти за енергийна ефективност с пари от схемата за зелени инвестиции

post

България сключи втори договор с Австрия за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ) в рамките на първата в България Национална схема за зелени инвестиции, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Приходите от сделката ще бъдат използвани главно за финансиране на проекти за енергийна ефективност на български училища и детски градини, както и за подпомагане…

Проекти по фонд “Козлодуй” ще се финансират с европари

post

Проекти за над 120 млн. лв. по Международен фонд “Козлодуй” ще бъдат финансирани с европейски средства. Това стана ясно след заседание на 23-та Асамблея на донорите на Международен фонд “Козлодуй”, съобщиха от Министерство н аикономиката, енергетиката и туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев представи позицията на България и защити нуждата да бъдат…

Финансират 14 проекта в етап IV на ОПРР

post

Общо 14 проекта ще получат финансира по етап ІV на ОП „Регионално развитие“ за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Бенефициент по схемата е Агенция „Пътна инфраструктура”. В рамките на крайния срок (1 август 2011 г.) са подадени 15 проектни фиша, разделени на два компонента: Компонент 1: …

Паметници на културата ще се финансират с техния данък “сгради”

post

  Ремонтът на сградите-паметници на културата ще се финансира от събрания от тях данък “сгради”, който ще се превежда по специална сметка на етажната собственост и да се използва само за ремонта на сградата. Това предвижда предложението за изменение на Закона за паметниците на културата, което се инициира от заместник-министърът на културата Тодор Чобанов и…