ЕИБ ще ни подпомага за Фонда на фондовете

post

Министерството на финансите ще води преговори с Европейската инвестиционна банка, която да му окаже техническа помощ при създаването на така наречения Фонд на фондовете, съобщиха от правителствената пресслужба. Фондът беше създаден с решение на кабинета през юли, като на практика той ще управлява почти всички пари по европейските програми. ЕИБ се очаква да подпомогне финансовото…

Ползваме експертизата на СБ и МБВР за Фонда на фондовете

post

Правителството одобри проектите на споразумения за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансовите инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. и между Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие…

В рамките на ОПРР ще заработят пет фонда на принципа на финансовият инженеринг

post

„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи“. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна България и за развитие…

ЕИФ избра мениджърите на три рискови фонда по JEREMIE

post

Европейският инвестиционен фонд съобщи, че е избрал мениджърите на три от рисковите фондове, структурирани по инициативата JEREMIE. Neveq capital partners  ще управлява  фонда за стартиращи малки компании venture capital, Axxess Capital е избран за мениджър на фонда за компании в процес на растеж growth equity, а Bulgaria Mezzanine Capital – за смесения инструмент между дялови…

Набират мениджъри по три фонда на JEREMIE

post

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) публикува покани за набиране на мениджъри на два фонда за рисково финансиране и гаранционен фонд по инициативата JEREMIE. ЕИФ ще набира оферти за мениджъри на фонда за компании в етап на растеж (growth equity), смесеният инструмент мецанин (mezzanine) и гаранционния фонд до 17 януари 2011 г. Трите финансови инструмента са на…