Печалбата на Фонд за недвижими имоти България се повишава с 14%

post

Неконсолидираната печалба на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, за девет месечието, се е повишила до 2.897 милиона лева, спрямо 2.557 милиона лева година по-рано. Доходът на акция се повишава обаче до 0.144 лева, към 0.042 лева през 2017-та. Ръстът в печалбата е 14%. Повишението в приходите от наеми, нараснали до 4.99 милиона лева, от…