България може да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област

post

Европейската комисия е взела решение за отпускане на близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г. на територията на Област Бургас. Заявлението за отпускане на средствата беше подадено от България на 11.01.2018 г. Предложението на Европейската комисия трябва да бъде одобрено от Европейския парламент…

България очаква 4,4 млн. лв. от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област

post

Заявление за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г. на територията на Област Бургас подаде България към Европейската комисия. Следва процедура по оценка на заявлението, след което ще бъде взето решение от ЕК относно допустимостта и размера на помощта. Очакваният размер на средствата възлиза…