Съюза на архитектите в България с призив за опазването на недвижимите културни ценности на страната

post

Съюзът на архитектите в България, в качеството си на сдружение, обединяващо професионалисти от всички сфери на дейност и проявление на архитектурната професия, изразява своята загриженост във връзка с изострените напоследък тревожни обстоятелства при опазването на недвижимите културни ценности на страната. Това се казва в официална декларация от Съюза относно: Състоянието на културно-историческото наследство на България,…

Пет общини ще стопанисват археологически културни ценности

post

Общините Ботевград, Ямбол, Севлиево, Костенец и Кърджали получиха от Министерството на културата безвъзмездно за управление имоти – публична държавна собственост, които са археологически културни ценности с национално значение. С тях те кандидатстват за финансиране по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по ОП „Регионално развитие” с цел…