Двойни разлики в ценовите оферти за изработването на идеен проект за АМ „Русе – Велико Търново”

post

Отворени са 8 ценови оферти в откритата обществена поръчка за изработването на идеен проект за автомагистралата „Русе – Велико Търново”, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Целта е да се проучат възможните технически решения за изграждане на автомагистралата, с минимум три варианта за реализация на трасето по нов терен извън съществуващия път I-5. Ще се изследват…

Отварят ценовите оферти за проектиране и строителство на Лот 3.1 от АМ „Струма“

post

Днес в 13.00 часа публично ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Критерият за избор на изпълнител на обществената поръчка е „икономически най-изгодна оферта“ с относителна тежест на…

Фрапиращи разлики в ценовите оферти за надзор на Лот 1 на АМ „Струма“

post

Точно 1 100 600 лева е разликата между най-ниската и най-високата предложена цена за консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на автомагистрала ”Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница. Ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с бяха отворени вчера. Най-малко пари – 269 400…

Отвориха ценовите оферти за консултант по строителството на Лот 1 на “Марица’

post

Пловдивското обединение Т7/Сник предложи най-ниската цена за  консултант по Лот 1 на АМ Марица. Миналата година то беше избрано да извършва строителен надзор на Лот 3 на АМ Тракия.Предложената от дружеството цена е 565 000 лв. За надзора на строителството на Лот 1, който е от село Оризово до Димитровград и е с дължина от…

Отварят ценовите оферти по ОП “Транспорт”

post

Първият голям железопътен проект по Оперативна програма „Транспорт” „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас” има шанс да започне реализацията си предсрочно, обяви Министерство на транспорта, информационните технологи и съобщенията. Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) изпълни ангажимента си да пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата по…