Близо 250 000 лв. планира да вложи община Варна в планове за улична регулация на местностите край града, съобщава в.”Позвънете”. Проектирани ще бъдат общо над 884 хектара площи.

Проектът е с продължителност 1 година, а финансирането ще бъде изцяло за сметка на общинския бюджет за тази и следващата година.

В плановете влизат изготвяне на подробни устройствени планове и улична регулация на местностите „Ваялар”, „Горна Трака” и „Траката”, с обща площ 266,42 ха.

Догодина трябва да има готов план и за „Перчемлията”, с площ малко над 35 ха. За района „Телевизионна кула”, който е с площ 13 ха, от общинския бюджет ще бъдат заделени малко над 3600 лв.

Проектиране на улична регулация предстоят и за  Добрева чешма, Акчелар, Виница-север, Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата.

Картата за регулация на улиците и имотите в „Прибой” пък ще е финална за завършването на процеса на планиране в „Аспарухово”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *