post

Победителят в конкурса за „Проектиране на съвременен музеен център” на Министерство на културата е проектът на архитект Янко Апостолов, съобщава Дарик. Другите два проекта, които са класирани от 17-членното жури, председателствано от главния архитект на София Петър Диков, са на архитект Багряна Тотева и на „Порш концепт” ЕООД.

В конкурса за изграждане на т. нар. „български Лувър”, който ще се помещава в сградата на бившето МЕИ в столицата са участваха общо 31 идейни проекта.

Предстои да се направи проверка дали участниците отговарят на условията за участие, след което по изискванията на Закона за обществени поръчки се провеждат преговори за възлагане на проект.

„Преговорите започват с класирания на първо място, като те са за пари. Ако не се постигне разбирателство с колектива, който представлява класирания на първо място проект и възложителя по отношение на финансовата част и останалите елементи от договора, който трябва да се подпише, се преминава към преговори с втория и така нататък, докато се получи решение за възлагане”, обясни процедурата арх. Диков.

Най-високо оцененият проект предвижда “българският Лувър” да бъде разположен върху 20 200 кв. метра, от които 6600 кв. метра ще бъдат отделени за галерии. Складовете и архивите ще бъдат събрани в специално депо за съхранение на изкуството, което ще бъде разположено върху 3000 кв. метра.

Предвидени са 10% от музейния комплекс за административни офиси и технически помещения.

Арх. Диков припомни, че Съвременният музеен център трябва да е готов до две години, а предвидената сума за строителството му е между 25 и 30 милиона лева. По-голямата от средствата се осигуряват от държавния бюджет, а 2,5 милиона лева се отпускат по ОП „Регионално развитие”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *