post

Символична първа копка за изграждането на нови мощности – част от новата инвестиционна програма на медодобивната „Аурубис България” в гр. Пирдоп беше  направена днес.

Програмата предвижда в следващите три години компанията да инвестира около 44.2 млн. евро в повишаване производителността и подобряване екологичните показатели в завода.

Над 90 милиона инвестиция и то не спекулативна, а в икономика, в индустрия, в екология, която вече наредено до всичките тези заводи, дава съвсем друг облик на икономиката на България. В рамките на десетина дена открихме пречиствателната станция на София, след това в Троян, Варна, днеска даваме старт тук, утре в Хасково, каза при церемонията премиерът Борисов.

Той изрази надежда товарите, които се возят от този завод да стават с българските железници, за да се натовари този сектор и да се запазят работните места. Направили сме всичко, което се иска от нас като правителство, за да може германският инвеститор да се чувства добре в България, отбеляза премиерът.

Ще бъдат изградени допълнителни модернизирани системи за опазване на околната среда и ще бъде инсталирано оборудване за оптимизиране работата и надеждността на съществуващите производствени мощности и подобряване на работните процеси.

В края на миналата година компaнията пусна нови производствени мощности, в които бяха инвестирани 30 милиона лева. За по-малко повече от година инвестиционният проект “Разширение на обогатителна фабрика за медни шлаки” бе напълно завършен и въведен в експлоатация. Модерните технологии и оборудване имат годишно производство до 800 000 т., като всички процеси са автоматизирани и са висока степен на опазване на околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *