post

Неохим АД е получил одобрение от Министерство на околната среда и водите за проект за намаляване на емисиите от парникови газове в торовия завод, съобщиха от дружеството.

Предложеният проект в предварителна фаза е изготвен в съответствие с механизма Съвместно изпълнение, според Протокола от Киото.

„Неохим”  ще инсталира катализатор, който да улавя емисии на диазотен оксид, които се емитират в атмосферата при производството на азотна киселина.

Очаква се катализаторът да струва 2.2 млн. лв. и се предвижда емисиите от диазотен оксид да се намалят с 80-90%.

От компанията очакват продажбата на единици редуцирани емисии да им помогне да си възвърнат част от разходите по проекта.

Осъществяването на проекта ще доведе до допълнителни екологични и социални ползи като опазване на околната среда и човешкото здраве и подобряване на условията на живот в района на Димитровград, се казва в прессъобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *