post

Проектите за изграждане на ВиК инфраструктура, които се финансират по ОП “Околна среда” са приоритети и е необходимо да бъдат мобилизирани всички ресурси на местно ниво, за да се ускори процесът на одобрение и изпълнение на проектните предложения. Това каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова на среща с кметове и представители на над 16 общини, подали проектни предложения за финансиране на инвестиционни проекти по програмата, които са в процес на оценка.

Цел на срещата е и да се потвърди още веднъж политическият ангажимент и воля за осъществяването на тези инфраструктурни проекти в партньорство с общините. Караджова призова общините бенефициенти да отразяват препоръките на експертната работна група, и то в установения срок за оценка, защото в противен случай съществува сериозен риск проектното предложение да бъде отхвърлено.

Екоминистърът обясни, че с оглед гарантиране на ефективното финансово управление на програмата и кратките срокове за изпълнение на одобрените проекти, оценката ще бъде съсредоточена върху проектни предложения, които са изготвени в максимална степен съгласно критериите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда”. Тя представи и материали, описващи най-често допусканите грешки от общините, установени от експертната работна група в хода на оценката на проектните предложения, както и материали с често срещани грешки при провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки. Те са публикувани и на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда”.

Предстои на 15 декември т.г. министър Нона Караджова да проведе среща и с кметовете на общини със сключени договори за безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Околна среда” по друга процедура, по която програмата финансира двуетапни проекти – първо, за подготовка и второ, за изпълнение на инфраструктурни обекти в приоритетни агломерации. Целта на срещата ще е ускоряване на подготовката на вече одобрените двуетапни проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *